13°C słabe opady deszczu

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w pełnym składzie

NGO, Zespół Budżetu Partycypacyjnego pełnym składzie - zdjęcie, fotografia

Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Ursynów został niesłusznie wykluczony z Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2017 r. na Ursynowie.
  Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego 2017 r. w Dzielnicy Ursynów od 30 września do 25 listopada br.  działał w niepełnym składzie osobowym. Stało się tak, ponieważ Zarząd Dzielnicy Ursynów zdecydował, że osoba wskazana przez Stowarzyszenie Nasz Ursynów nie spełniała kryteriów formalnych. Jednak od samego początku tej decyzji towarzyszyły wątpliwości prawne. 
Zdaniem Zarządu Dzielnicy osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie nie mogła być członkiem zespołu, gdyż do zespołu z ramienia Rady Dzielnicy Ursynów zgłoszona została Katarzyna Niemyjska, która reprezentuje Klub Radnych Nasz Ursynów. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Warszawy, w zespole nie może być więcej niż jeden przedstawiciel tej samej organizacji pozarządowej. 
W toku wyjaśnień okazało się, że radna nie jest i nigdy nie była członkiem Stowarzyszenia, a więc nie mogło być mowy o naruszeniu przepisów. Zostało to potwierdzone pismem od Wiceprezydenta Warszawy Jarosława Jóźwiaka, w związku zaskarżeniem uchwały Zarządu przez Stowarzyszenie Nasz Ursynów. 
Z informacji przedstawionych przez Stowarzyszenie Nasz Ursynów wynika, iż jeszcze przed podjęciem uchwały przez Zarząd Dzielnicy, w dniu 30 września 2015 r. przekazano informację do Burmistrza, aby - celem wyjaśnienia sprawy - skontaktować się przedstawicielem zarządu Stowarzyszenia. Z niewiadomych przyczyn Burmistrz dzielnicy Robert Kempa tego nie zrobił. Uczynił to dopiero po tym, gdy zaskarżono uchwałę Zarządu Dzielnicy do organu nadzoru. Zdaniem Naszego Ursynowa działania Burmistrza, a także Zarządu Dzielnicy świadczą, że Zarząd bardzo wybiórczo zinterpretował przepisy, a działania władz dzielnicy miały charakter polityczny. Idea budżetu partycypacyjnego nie powinna służyć bieżącej polityce, dlatego też chcieliśmy od samego początku wyjaśnić sprawę, nie nadając jej żadnego rozgłosu. Dopiero kiedy zauważyliśmy inercję władz dzielnicy, zdecydowaliśmy się na zaskarżenie wadliwej uchwały zarządu. Szkoda, że władze dzielnicy same z siebie nie potrafiły przyznać się do błędu – powiedział Piotr Skubiszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Ursynów. To zamieszanie jest wstydliwe dla dzielnicy, przy odrobinie dobrej woli ze strony zarządu można było jego uniknąć – dodał. 
Wyjaśnienie tak prostej sprawy, jak (niesłuszne) wątpliwości co do członkostwa w Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego 2017 r. w Dzielnicy Ursynów przedstawiciela Stowarzyszenia Nasz Ursynów zajęło Zarządowi Dzielnicy prawie dwa miesiące. W tym czasie Zespół podjął kluczowe decyzje, m.in. o podziale dzielnicy na okręgi i o przydziale kwot na poszczególne obszary.  


Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w pełnym składzie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się