9°C zamglenie

Ursynowski dom kultury wyłonił się z ziemi. W sierpniu 2018 koniec budowy

Inwestycje, Ursynowski kultury wyłonił ziemi sierpniu koniec budowy - zdjęcie, fotografia

13 listopada uroczyście wmurowany został tzw. kamień węgielny pod budowę Centrum Kultury Ursynowa. Akt erekcyjny podpisali przedstawiciele władz m.st. Warszawy, przybyli radni, członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów, przedstawiciel wykonawcy inwestycji oraz zaproszeni goście.

Ursynów jest dzielnicą, która dotychczas nie miała komunalnego domu kultury. Ale dzięki  temu, że funkcjonują spółdzielcze domy i kluby kultury oraz sieć czytelni komunalnej biblioteki dzielnicowej, potrzeby mieszkańców były bardzo dobrze realizowane. W tym miesiącu Zielony Ursynów otrzymał swój komunalny Dzielnicowy Ośrodek Kultury. Trwa jego wyposażanie. W sobotę, 25 bm. będzie w nim dzień otwarty, aby mieszkańcy mogli przedstawić swoje oczekiwania i propozycje programowe. Spółdzielcze placówki kultury istnieją w tej dzielnicy blisko 40 lat. W czasach, gdy istniały Rady Narodowe, państwo nie podjęło budowy domów kultury na Ursynowie. Uczyniły to spółdzielnie mieszkaniowe, m.in. w ten sposób wywiązując się z kredytowania budownictwa spółdzielczego. Takie placówki, jak Dom Sztuki, NOK, DK Stokłosy, DK Imielin, cieszą się zasłużenie bardzo dobrą opinią. Ale teraz obowiązek upowszechniania kultury spoczywa na samorządzie terytorialnym. Spółdzielcy nie tylko zbudowali, ale także utrzymywali placówki kultury. Gdy powstała Gmina Warszawa-Ursynów i jej następca, dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, samorząd dokładał pieniądze publiczne do tych domów kultury.

Spółdzielcy obawiają się, że dotacje z ursynowskiego ratusza – w związku z uruchomieniem dwóch komunalnych domów kultury – zostaną bardzo poważnie zredukowane. Może to być przyczyną likwidacji niektórych z nich. Tym bardziej, że w miejscu po domach kultury mogą powstać budynki mieszkalne.

Centrum Kultury Ursynowa zlokalizowane jest pomiędzy parkingiem dzielnicowego ratusza a kościołem pw. św. Tomasza Apostoła.  Jak zapowiadają urzędnicy „Będzie ono prowadziło działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji”.

Na parterze zlokalizowany będzie hol wejściowy z galerią oraz klubem muzycznym, szatnie, sala widowiskowa i garderoby. Zespół sal dydaktycznych zaprojektowano na drugim i trzecim piętrze. W budynku przewidziana jest sala widowiskowa na 350 osób oraz scena z pełną technologią sceniczną. Na drugiej kondygnacji zaprojektowano pokoje administracyjne i salę wielofunkcyjną z widownią na 100 osób, przystosowaną do przeprowadzania w niej widowisk artystycznych. Sala wielofunkcyjna może być również wykorzystywana, jako sala taneczna (po złożeniu foteli). Łączna powierzchnia użytkowa Centrum Kultury Ursynowa to 3 421,58 m². Przed budynkiem powstanie parking na 107 miejsc postojowych.

- To bardzo istotna inwestycja. Jest to jedna z dwóch dzielnic, w których do tej pory samorządowych ośrodków kultury nie było. Tu będzie placówka z prawdziwego zdarzenia. Dom kultury jest najbliżej mieszkańców, jest pierwszą instytucją, do której trafiają dzieci, stąd to bardzo ważna sprawa - powiedziała Joanna Szwajcowska, wicedyrektor Biura Kultury m. st. Warszawy podczas uroczystości.

- Niespełna trzy lata temu mówiłem, że taki dom kultury powstanie. Mam nadzieję, że za kilkanaście miesięcy będziemy mieli możliwość zwiedzania wnętrz tej placówki. Widać postępy na budowie, zatem do zobaczenia za rok – powiedział Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Wykonawcą inwestycji, jest Moris – Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 31 sierpnia 2018 r. Koszt inwestycji to 21 398 356,06 zł brutto. Prezes Wacław Bryła zapewnił, że budynek powstanie w terminie.

aro

Fot. Andrzej Rogiński, Jan Kurzawa

Wizualizacja: Urząd Dzielnicy Ursynów

 


Ursynowski dom kultury wyłonił się z ziemi. W sierpniu 2018 koniec budowy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się