13°C słabe opady deszczu

Konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Kiedy: 2014-12-15 , godzina: 18:00 | Gdzie: Urząd Dzielnicy Ursynów

Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów na rok 2015.

O przyznanie dofinansowania ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz ofertowy razem z załącznikami należy złożyć do 15.12.2014 r. do godz. 18.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub przesłać na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st., Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa. Oferty złożone po terminie, nie zostaną ocenione.

 

Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej – środki przeznaczone na realizację zadania: 50 000 zł.

2) Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach  i formach artystycznych – środki przeznaczone na realizację zadania: 50 000 zł

3) Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących  popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa – środki przeznaczone na realizację zadania: 40 000 zł.

 

Formularz ofertowy, jak i inne dokumenty, do pobrania na stronie: http://ursynow.pl/2014/11/kultura-konkurs-dotacyjny-dla-organizacji-pozarzadowych/

 


Konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się