2°C mgła

Inwestycjom typu betoniarnia mówię nie na ursynowie

Inwestycje, Inwestycjom betoniarnia mówię ursynowie - zdjęcie, fotografia

12 grudnia, podczas sesji Rady Dzielnicy Ursynów, poza przewidzianymi w porządku obrad dwudziestoma dwoma punktami poruszona została również sprawa budowy betoniarni na Zielonym Ursynowie. Firma „Budokrusz” chciałaby przy ul. Pląsy wybudować węzeł betoniarski, zlokalizowany w otoczeniu pobliskich osiedli.

Na początku sesji Burmistrz Dzielnicy Robert Kempa przybliżył sprawę inwestycji przy ulicy Pląsy.

W październiku ursynowski ratusz, po otrzymaniu informacji od mieszkańców, że inwestor planuje budować drogę bez odpowiednich zgłoszeń, wstrzymał rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę. Sprawa została skierowana do inspektoratu budowlanego. 21 listopada ursynowski ratusz zgłosił sprzeciw wobec zgłoszenia robót przez inwestora, przez co prace nie mogą być wykonywane. Z tej perspektywy sprawa pozostaje wstrzymana.

Ponadto Burmistrz poinformował, że dzielnica wypowiedziała porozumienie z inwestorem dotyczące budowy drogi dojazdowej, co jednoznacznie oznacza, że roboty muszą zostać wstrzymane.

Po licznych głosach mieszkańców w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przedstawiłem i wnioskowałem do Rady o poparcie stanowiska w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej. Po dyskusji poparli je wszyscy obecni na sesji radni.

W stanowisku Rada Dzielnicy Ursynów wnioskuje do Rady m.st. Warszawy o jak najszybsze przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej w części dotyczącej działki nr ew. 2/5 z obrębu 1-08-32 przy ul. Pląsy w Warszawie. Ponadto Rada Dzielnicy Ursynów zwraca się do Zarządu Dzielnicy o podjęcie niezbędnych działań mających na celu ochronę interesu mieszkańców poprzez podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem kroków zmierzających do zablokowania budowy betoniarni, a także wszystkich przedsięwzięć, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców pod względem środowiskowym i zdrowotnym.

Przy okazji wyżej opisanego stanowiska należy zauważyć, że w uchwalonym w 2010 roku planie miejscowym wystąpiły błędy polegające na przenumerowaniu terenów, co spowodowało niezgodność obszarów funkcjonalnych w rejonie ul. Pląsy. To zaś powoduje wątpliwości interpretacyjne odnośnie możliwości realizacji planowanej przez Budokrusz S.A. inwestycji polegającej na budowie wytwórni betonu.

Jako przewodniczący Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, a z wykształcenia architekt krajobrazu, podkreśliłem, że zapisy planu powinny być jednoznaczne i w swej treści powinny uniemożliwiać realizację tak uciążliwego dla społeczeństwa obiektu.

Tego typu inwestycje mogłyby zmienić uwarunkowania środowiskowe, a z pewnością znacznie pogorszyłyby uwarunkowania życiowe mieszkańców okolicznych terenów.

Jako radny Ursynowa, ale przede wszystkim jako mieszkaniec zgłaszam sprzeciw względem inwestycji, które utrudniałyby nasze codzienne życie, wpływając negatywnie na środowisko i krajobraz miejsca, w którym mieszkamy.

Krystian Malesa

Przewodniczący Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów


Inwestycjom typu betoniarnia mówię nie na ursynowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się